Kleingartenverein Waldesruh e.V.

Aktuelles

Termine

Freitag, 30.03.2018Osterfeuerab 17 Uhr
Sonnabend, 21.04.20181. Arbeitseinsatz09:00 - 12:00
Sonnabend, 26.05.20182. Arbeitseinsatz09:00 - 12:00
Sonnabend, 30.06.20183. Arbeitseinsatz09:00 - 12:00
Sonnabend, 28.07.20184. Arbeitseinsatz09:00 - 12:00
Sonnabend, 25.08.20185. Arbeitseinsatz09:00 - 12:00
Sonnabend, 29.09.20186. Arbeitseinsatz09:00 - 12:00
Sonnabend, 27.10.20187. Arbeitseinsatz09:00 - 12:00
Sonnabend, 24.11.20188. Arbeitseinsatz09:00 - 12:00